تعمیر، سرویس و نگهداری ماشین آلات

بعد از فروش ماشین آلات ،  دسترسی به سرویس فنی و تکنسینهای قابل اعتماد جهت کاهش زمان توقف و خرابی دستگاهها و به حد اکثر رساندن سرعت تولید محصولات کارخانه شما ضروری است. بمنظور حصول اطمینان از کارکرد دقیق و بدون نقص دستگاههای شما، تکنسینهای ما برای حل همه  مشکلات  فنی ،سرویس و نگهداری و  برای بالا بردن قابلیت دستگاه آموزش دیده اند و در تمام مواقع اضطراری آماده سرویس رسانی میباشند.

بخشی از خدمات ما به مشتریان، پشتیبانی فنی و ارائه سرویسهای دوره ای ماشین آلات خریداری شده از این شرکت میباشد، که در قالب قراردادهای خدمات فنی متنوع به شما ارائه داده می شود. این خدمات شامل ماشین آلات دست دوم و همچنین دستگاه های موجود شما نیز میگردد.