آدرس شرکت اف پرام شعبه ایران
نشانی: تهران – اقدسیه – خ موحد دانش – بعد از سفارت چین- ساختمان نیما – پلاک 84
کد پستی : 1957648153
تلفن : 76 , 2122803174-98+
فکس: 2122822930-98+
پست الکترونیک iranbranch@efpromm.com
 
 
آدرس شرکت اف پرام شعبه آلمان
نشانی: EFPROMM GmbH, Kasernenstr. 27 - D-40213 - Düsseldorf, Germany
پست الکترونیکی: Mailing: POSTFACH 102261 - D-40013 - Düsseldorf, Germany
تلفن:  0-211569416-49+
فکس:  21156941616-49+

مدیر عامل

رامین احمدزاده مجیدلو


ramina@efpromm.com

مدیر فروش

علیرضا تقی نژاد


ali@efpromm.com

کارشناسان فنی

مرتضی حسینی-امیر شیرازی


amir@efpromm.com morteza@efpromm.com