نمایشگاههای داخلی

 

 

IRAN FOOD+BEV TEC+HOSPITALITY
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، آشامیدنی و  مهمان نوازی
www.iran-agrofood.com/iran-food-hospitality

AGROOFOOD
تهران، ایران
نمایشگاه فن آوری های مواد غذایی و دستگاه های کشاورزی ایران
www.iran-agrofood.com

 

Meatex

تهران، ایران

نمایشگاه صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی

www.iranmeatex.com

 

Printing and packaging

تهران- ایران

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

www.printing-packingshow.ir

 

 

نمایشگاههای خارجی

 

ANUGA FOODTEC
کلن، آلمان
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی
www.anugafoodtec.de

FOOD TECH
قاهره، مصر
نهمین نمایشگاه و کنفرانس صنایع غذایی بین المللی ویژه تکنولوژی مواد غذایی

 

 

INTERPACK
دوسلدورف، آلمان
دستگاه  بسته بندی – بسته بندی – دستگاه  شیرینی سازی
www.interpack.com

 

IFFA
فرانکفورت، آلمان
نمایشگاه بین المللی صنعت گوشت
www.iffa.messefrankfurt.com

INTERMEAT
دوسلدورف، آلمان
نمایشگاه بین المللی گوشت،
گوشت سرد و سوسیس
www.intermeat.de